Aktuality

Automatizační středy – poznej krásy a zajímavosti automatizace

Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze Vás zve na sérii přednášek o automatizaci, aplikacích a nasazení v průmyslu, které budou probíhat v tomto semestru. Přednášky budou probíhat každou středu, od 16.00 do 17.00 hod. v posluchárně D1-366 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

Podrobnosti naleznete zde

Zasedání valné hromady 20. září 2022

Dne 20.9. 2022 v 10:00 na Horské 3, Praha 1

MAZAK EMO ENCORE OPEN HAUSE

Dne 13.5.2022 proběhla v Technologickém centru společnosti Yamazaki Mazak v Jažlovicích u Prahy třídenní akce pro studenty a žáky.

Podrobnosti naleznete zde

7th WORLD ENGINEERS CONVENTION 2023, CZECH REPUBLIC

Podrobnosti naleznete zde