Aktuality

Inženýrská akademie CR, z. s. vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2024

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny IA CR mohou předkládat právnické a fyzické osoby CR. Informace a návrhový list zájemci získají na www.eacr.cz. Uzávěrka: 30. června 2024

Podrobnosti naleznete zde

Workshop: Využití AI v průmyslové praxi

Workshop se bude konat v pondělí 24.6. 2024 od 9:00 hodin na adrese ČVUT v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, místnost Penthouse – budova A, 10. patro

Podrobnosti s registrací naleznete zde

Mezinárodní konference: 24th International Conference & Exhibition

Ve dnech 10. – 14. června 2024 se v Dublinu (Irsko) koná mezinárodní konference 24th International Conference & Exhibition, kterou pořádá společnost European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN). Témata, na která je konference změřena jsou široká, jde např. o Measuring Instruments and Machine Tools, Mechatronics, Control, Handling, Automation, Robotics, Machine Learning a další. Na průběhu konference se podílí i místopředseda ČMSA jako člen International Scientific Committee. Podrobnější informace včetně kompletního seznamu témat lze nalézt zde: https://www.euspen.eu/events/24th-international-conference-exhibition-10th-14th-june-2024/, nebo v přiloženém letáku.

Podrobnosti naleznete zde

75. výročí vzniku kybernetiky

23. listopadu 2023 proběhla přednáška doc. Ing. Branislava Lacka, CSc. při příležitosti 75. výročí vzniku kybernetiky.

Podrobnosti naleznete zde

Čestné uznání ČMSA

Pro podporu významných počinů v oblasti automatizace a robotiky v ČR v daném kalendářním roce bude ČSMA udělovat Čestné uznání ČMSA. Tato cena má ocenit osoby nebo organizace, které v daném kalendářním roce dosáhli mimořádných výsledků nebo výrazně aktivně se podíleli na rozvoji a aplikaci metod a prostředků automatizace v ČR.

Za jednu instituci je možné zaslat maximálně 2 nominace a to do 29. 2 2024.

Podrobnosti naleznete zde

Optimalizace řízení otáček vřetena v rámci konference „Výrobní inspirace Arkance Systems“

V technologickém centru Mazak proběhla konference „Výrobní inspirace Arkance Systems“. Tato konference byla pořádána společností Arkance Systems společně s Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. Technology Center Czech Republic, přičemž v rámci odborného obsahu, prezentací a ukázek technologií zazněla také přednáška a živá ukázka,  věnovaná inovativní technologii „Optimalizace řízení otáček vřetena“. Díky této technologii je dosaženo zejména snížení výrobních časů a zvýšení trvanlivosti nástroje.

Podrobnosti naleznete zde

Výjezdní zasedání konané dne 22. června 2023 v Letohradě

Podrobnosti naleznete zde

KyberRobot 15. ročník

KyberRobot je dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Její vznik se datuje do roku 2007, zakladatelem a duchovním otcem byl doc. Ing. Josef Janeček, CSc., dlouholetý pedagog na Katedře technické kybernetiky a později Katedře řídicí techniky Technické univerzity v Liberci. Termín: sobota 28. ledna 2023

Podrobnosti naleznete zde

WORLD ENGINEERS CONVENTION 2023, CZECH REPUBLIC

Podrobnosti naleznete zde

Workshop: CAD/CAM, SIMULACE A PROSTŘEDKY PRO OPTIMALIZACI NC PROGRAMŮ

Ve dnech 5.12., 7.12. a 9.12. se na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) uskuteční odborný workshop na téma „CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů“ pořádaný kombinovanou formou (on-line a prezenční) s možností vyzkoušet SW prostředky a s živými ukázkami obrábění na pětiosém CNC stroji. V rámci workshopu bude probíhat také vzdělávací kurz na základě materiálů, které budou od příštího roku přístupné přes platformu Skills.Move (https://www.skillsmove.eu/) v placeném režimu. Nyní je účast na workshopu zdarma. Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě prostor pro konání prezenční části omezený, je proto nutné se registrovat. Další informace naleznete níže na odkazu. Pro bližší informace se prosím obraťte na Ing. Petra Vavrušku Ph.D., p.vavruska@rcmt.cvut.cz.

Podrobnosti naleznete zde

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Dne 13.10.2022 proběhlo tradiční setkání učitelů ze zhruba 50 českých středních technických škol na půdě SPŠ strojnické v Betlémské ulici v Praze..

Podrobnosti naleznete zde

Automatizační středy – poznej krásy a zajímavosti automatizace

Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze Vás zve na sérii přednášek o automatizaci, aplikacích a nasazení v průmyslu, které budou probíhat v tomto semestru. Přednášky budou probíhat každou středu, od 16.00 do 17.00 hod. v posluchárně D1-366 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

Podrobnosti naleznete zde

Zasedání valné hromady 20. září 2022

Dne 20.9. 2022 v 10:00 na Horské 3, Praha 1

MAZAK EMO ENCORE OPEN HAUSE

Dne 13.5.2022 proběhla v Technologickém centru společnosti Yamazaki Mazak v Jažlovicích u Prahy třídenní akce pro studenty a žáky.

Podrobnosti naleznete zde