Aktuality

Optimalizace řízení otáček vřetena v rámci konference „Výrobní inspirace Arkance Systems“

V technologickém centru Mazak proběhla konference „Výrobní inspirace Arkance Systems“. Tato konference byla pořádána společností Arkance Systems společně s Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. Technology Center Czech Republic, přičemž v rámci odborného obsahu, prezentací a ukázek technologií zazněla také přednáška a živá ukázka,  věnovaná inovativní technologii „Optimalizace řízení otáček vřetena“. Díky této technologii je dosaženo zejména snížení výrobních časů a zvýšení trvanlivosti nástroje.

Podrobnosti naleznete zde

Výjezdní zasedání konané dne 22. června 2023 v Letohradě

Podrobnosti naleznete zde

KyberRobot 15. ročník

KyberRobot je dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Její vznik se datuje do roku 2007, zakladatelem a duchovním otcem byl doc. Ing. Josef Janeček, CSc., dlouholetý pedagog na Katedře technické kybernetiky a později Katedře řídicí techniky Technické univerzity v Liberci. Termín: sobota 28. ledna 2023

Podrobnosti naleznete zde

WORLD ENGINEERS CONVENTION 2023, CZECH REPUBLIC

Podrobnosti naleznete zde

Workshop: CAD/CAM, SIMULACE A PROSTŘEDKY PRO OPTIMALIZACI NC PROGRAMŮ

Ve dnech 5.12., 7.12. a 9.12. se na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) uskuteční odborný workshop na téma „CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů“ pořádaný kombinovanou formou (on-line a prezenční) s možností vyzkoušet SW prostředky a s živými ukázkami obrábění na pětiosém CNC stroji. V rámci workshopu bude probíhat také vzdělávací kurz na základě materiálů, které budou od příštího roku přístupné přes platformu Skills.Move (https://www.skillsmove.eu/) v placeném režimu. Nyní je účast na workshopu zdarma. Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě prostor pro konání prezenční části omezený, je proto nutné se registrovat. Další informace naleznete níže na odkazu. Pro bližší informace se prosím obraťte na Ing. Petra Vavrušku Ph.D., p.vavruska@rcmt.cvut.cz.

Podrobnosti naleznete zde

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Dne 13.10.2022 proběhlo tradiční setkání učitelů ze zhruba 50 českých středních technických škol na půdě SPŠ strojnické v Betlémské ulici v Praze..

Podrobnosti naleznete zde

Automatizační středy – poznej krásy a zajímavosti automatizace

Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze Vás zve na sérii přednášek o automatizaci, aplikacích a nasazení v průmyslu, které budou probíhat v tomto semestru. Přednášky budou probíhat každou středu, od 16.00 do 17.00 hod. v posluchárně D1-366 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

Podrobnosti naleznete zde

Zasedání valné hromady 20. září 2022

Dne 20.9. 2022 v 10:00 na Horské 3, Praha 1

MAZAK EMO ENCORE OPEN HAUSE

Dne 13.5.2022 proběhla v Technologickém centru společnosti Yamazaki Mazak v Jažlovicích u Prahy třídenní akce pro studenty a žáky.

Podrobnosti naleznete zde