Korespondenční adresa

Ing. Jana Běhalová, CSc.
Ú12135 FS ČVUT v Praze
Horská 3
128 00 Praha 2

TEL: 224 359 342
FAX: 224 359 348
E-mail: Jana.Behalova@fs.cvut.cz