Ve dnech 5. a 6. 10. 2010 se konalo výjezdní zasedání předsednictva
Českomoravské společnosti pro automatizaci. Byli jsme hosty na Katedře
konstruování strojů na Západočeské universitě v Plzni. Během jednání
nás přišel pozdravit děkan Fakulty strojní Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.,
dále jsme navštívili laboratoře katedry a poté unikátní muzeum Techmánia.
Za vzornou organizaci zasedání je třeba vyjádřit poděkování
Ing.Janu Hlaváčovi, Ph.D. Tuto informaci doplňujeme několika
fotografiemi z této akce k případnému stažení