FOR INDUSTRY 2008 – naše společnost se úspěšně prezentovala na tomto veletrhu. Předkládáme Vám několik obrázků naší expozice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení hodnotitelské komise

GRAND PRIX FOR INDUSTRY, GRAND PRIX FOR WASTE, GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2008

 

 

Dne 15.4.2008 se sešla hodnotitelská komise ve složení:

Předseda:    Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.

Členové:     JUDr. Ivan Barančík

                   Ing. Jaroslav Řasa, CSc.

                  Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

                  Lubomír Teichmann

                  Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., FEng.

                  Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Ing. Jaroslav Šrámek

Tajemnice:  Ing.  Regina Matoušková

 

 

 

GRAND PRIX FOR INDUSTRY

 

Ze 16 přihlášených exponátů komise rozhodla udělit cenu v rámci soutěže o nejlepší exponát GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2008 bez určení pořadí  následujícím:

 

Firmě: PRIMA BILAVČÍK s.r.o.

Za: WERTH VIDEO-CHECK EA S FUNKCÍ „ON THE FLY“

 

Zdůvodnění: Jedná se o multisensorový měřicí stroj pro měření tvarově složitých hlubokých dutin s možností rychlého a plynulého měření za chodu. Významnou vlastností je též rychlé zpracování a přenos dat.

 

 

ČVUT v Praze, Fakultě strojní

Za: Teleskopickou výsuvnou jednotku  - ve šroubovém provedení

 

Zdůvodnění:  Za stavebnicové řešení s širokou možností použití zejména v rozměrově vymezeném prostoru. 

 

 

Firmě:  OK  Strojservis s.r.o.

Za: BalTec Process Kontrol STF-1 Expert

 

Zdůvodnění: Za moderní řešení nýtovacího stroje s vyhodnocováním technologického  procesu za pomoci senzorů s dosažením vysoké kvality spoje.

 

 

 

 

 

 

GRAND PRIX FOR WASTE

 

Z 8 přihlášených exponátů komise rozhodla udělit cenu v rámci soutěže o nejlepší exponát GRAND PRIX FOR WASTE 2008 bez určení pořadí  následujícím:

 

Firmě: HN  Logistic Systems s.r.o.

Za: Vyklápěč Ultra lift

 

Zdůvodnění:  Za inovativní řešení děleného automatického vyklápěče zajišťující především velký výkon, bezpečnost provozu, čistotu provozu s variabilním řešením pro různé velikosti nádob a podvozků.

 

Firmě: BRIKLIS, spol. s r.o.

Za: Briketovací lis HLS METAL

 

Zdůvodnění: Za novou generaci briketovacích lisů pro lisování kovových třísek.

 

 

 

 

 

TOP EXPO

 

Na veletrhu FOR WASTE byla udělena také cena za expozici TOP EXPO. V této soutěži byly hodnoceny všechny expozice na veletrzích FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC.

 

Cenu TOP EXPO za architektonické a estetické ztvárnění expozice byla udělena společnosti

 

Firmě: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.

Autor architektonického ztvárnění expozice:  Ing. arch. Pavel Maixner

 

Zdůvodnění:  Za architektonicky zajímavé ztvárnění expozice s důrazem na vystavované exponáty a s výrazným barevným pojetím vycházejícím z firemního vizuálního stylu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND PRIX FOR LOGISTIC

 

 

Ze 7 přihlášených exponátů komise rozhodla udělit cenu v rámci soutěže o nejlepší exponát GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2008:

 

Firmě: REPLAST  PRODUKT spol. s r.o.

Za: Průmyslovou podlahovou krytinu – deska interiérová malá

kód 109

 

Zdůvodnění: Jedná se o výrobek z recyklovaného PVC s výbornou tepelnou izolací s vysokou chemickou stálostí, protiskluzovostí, nesnadnou hořlavostí, snadnou údržbou a montáží pro vytvoření zátěžových ploch malých i velkých rozměrů. 

 

 

V Praze dne 15. 4. 2008

 

 

 

 

Za hodnotitelskou komisi                              Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.

           předseda

 

                                                                  Ing. Regina Matoušková

                                                                  tajemnice